Колко ценно е за Вас да усвоявате правилната информация в точния момент?

А какво искате да постигнете по-бързо и приятно?​

Вземете есенцията от 150стр. материал за 2часа

Повишете своята продуктивност с 8 игри за ума

След 21 посещения ще можете да възприемате материал не само по-бързо, а и системно.

Искате ли да инвестирате в мозъка си ? 

Усвоете 150 стр. материал по Ваш избор за 89 минути!

Brain Building онлайн в група с други читатели е много подходяща форма за съчетаване на четенето на книги с новите технологии. Благодаря на екипа на Meta Reading за новите умения и чудесното преживяване. Всеки от нас прочете по една книга за по-малко от два часа и извлече основните послания, а след взаимните им представяния не само затвърди прочетеното, но открехна света на познанията в още няколко заглавия.
Вергиния Йорданова Меркури
Консултант на Европейската комисия

Заявете участие

Какво ниво искате да достигнете?

13 участия:

Ниво 1: Mind Prober

Извличане на най-ценното от 1500 страници материал; 

Умения:  целеполагане, релаксивна концентрация, формулиране на ключови думи и въпроси; 

Бонус: достъп до 3 минутни презентации на над 50  книги;

21 участия:

Ниво 2: Mind Reader

Извличане на най-ценното от 3000 страници материал; 

Умения: 3 техники за скоростно и динамично четене за откриване на отговори в голем обем материал; 

Бонус: достъп до 3 минутни презентации на над 100  книги;

 

34 участия:

Ниво 3: Mind Master

Извличане на най-ценното от 5000 страници материал; 

Умения: мисловни карти, техники за памет (мнемоники), подходи за креативност и иновативно презентиране; 

Бонус: достъп до 3 минутни презентации на над 150 книги;

 

Заявете своя билет, за да получите подробна програма и линк за достъп:

5/5

Клиенти