Първи стъпки в скоростното четене

Каква е разликата между Възприемане и Запомняне?Защо се „отнасяме“, докато четем и как дапредотвратим това да се случва?Кои са основните стъпки на настройка иподготовка необходими, за да четем по-бързо?Какво е психорелаксивна концентрация изащо е тя толкова важна в процеса на скоростното четене?Какво е регресия и как да сесправим с нея по време на четене?Що е то субвокализация – как,…

Continue ReadingПърви стъпки в скоростното четене