Научното скоростно четене: Как да четем 300% по-бързо за 20 минути

Колко повече работа би могъл да свършиш ако можеше да прочиташ нещата за 1/3 или 1/5 от времето? Тази публикация е обобщение на принципите, които преподавах на бакалаврите в Университета в Принстън през 1998 на семинар наречен „Проектът Пи Екс“. Информацията по-долу е написана преди години, така че са използвани помпозни думи в стил Бръшлянова лига, но резултатите са…

Continue ReadingНаучното скоростно четене: Как да четем 300% по-бързо за 20 минути

Първи стъпки в скоростното четене

Каква е разликата между Възприемане и Запомняне?Защо се „отнасяме“, докато четем и как дапредотвратим това да се случва?Кои са основните стъпки на настройка иподготовка необходими, за да четем по-бързо?Какво е психорелаксивна концентрация изащо е тя толкова важна в процеса на скоростното четене?Какво е регресия и как да сесправим с нея по време на четене?Що е то субвокализация – как,…

Continue ReadingПърви стъпки в скоростното четене