Вие успешно заявихте 3 case studies!

Обработвайте данни и задачи 50% по-ефективно

скоростно-четене-5

СЕО*

- ускорен индивидуален курс
4 дни по 1 час + онлайн курс;

- 8 принципа за психологическа хигиена;

- 8 техники за памет, креативност и скоростно четене;

скоростно-четене-3

Мениджмънт

- 150стр. обработен материал на участник;

- 8 техники за памет, креативност и скоростно четене;

- достъп до 3 минутни презентации на над 150 книги;

скоростно-четене-2

Служители

- вдъхновение, концентрация и мотивация;

- практични техники за ефективно обработване на информация;

- възможността да участва активно в седмични Brain Buildings

Моля, проверете своя имейл, ако желаете да разгледате ресурсите по-късно