Остава още една стъпка:

Очаквайте имейл с детайли за събитието от karamanchev@metareading.com

със Subject: „Brain Games: повишете паметта и креативността си с ~40% за два часа“

Банкова сметка:
„Метарайдинг“ ЕООД
IBAN: BG96CECB979010G2880400
BIC: CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка
Основание: Brain Games
 

*Моля, ако имейлът не пристигне – проверете в promotions и spam и папката.