Ресурси за преминали уебинара Brain Games

Клуб, измервания, план, курс и практика

Ресурси за преминали уебинара Brain Games

Клуб, измервания, план, курс и практика

Човек се развива по 2 начина: когато чете и когато общува с начетени хора.

Контакти:

Email: ask@metareading.com

Телефон: +359 88 67 888 57

Адрес: София, жк. Гео Милев, ул. Прелом 8, ет. 3