Вие успешно заявихте курс Meta Reading!

Скоро ще се свържем с Вас

А знаете ли, че само 1 % от хората знаят своята скорост на четене?

Измерете своите показатели

креативност

Скорост

Средно све открили, че човек чете с 200 до 300 думи в минута а Вие?

памет

Памет

Средно сме открили, че човек запаметява 12 от 20 думи, а Вие?

скорост

Креативност

Средно сме открили, че човек генерира 8 асоциации за 60 секунди, а Вие?