Личностно развитиe: основата на професионалните успехи

персонален план за развитие 0
  • Кои са 4-те сфери, в които поставяме цели и се развиваме?
  • Какво пропускаме, когато планираме своето професионално развитие?
  • Какво представляват 4-те “P” и защо са важни?
  • Защо интервюирането помага при поставянето и постигането на цели в работната среда?
  • Какво представлява „зоната на близкото развитие“ и как ни помага да се развиваме?

Проучвания, доказани теории и скок в бъдещите постижения на Meta Reading.

Професионалното развитие твърде често се разглежда като нещо, заради чийто прогрес ние трябва да пренабрегнем личните си желания, интереси и социални дейности. Но помага ли ни с нещо това разделение?

Случвало ли ви се е да ви кажат как, за да постигнете това, което искате, е нужно да работите по пранзници, да съкрщавате почивките си или да се преработвате? А спомняте ли си пътите, в които това ви е донесло нещо повече от едно повишение в голямата корпоратрица?

Колко от дейностите, които извършвате на работното място, предизвикват вашият интерес? Колко от тях са вашия мотиватор да продължавате? Искате ли да намерите златната среда – ситуацията, в която не само, че можете да спестите тези жертви, но и спомагате за професионалното си развитие като се грижите за себе си и за тези около вас?

Личните интереси – катализатор на прогреса

Твърде малко са тези от нас, които получават възможността да работят това, което им харесва и искат, но това не означава, че не можем да включим нещата, които харесваме в работния процес.

Както аз, така предполагам и Вие, сте вземали участие в развитието на нещо – проект, модел, фирма – но колко често сте развивали себе си?

Кога за последно са ви питали: „Какво искате да постигнете тук?“. Не напразно наричам личните интереси катализатор – желанието на един човек да се постигне нещо може да бъде в пъти по-силен мотиватор за завършването на определена задача от например заплащането.

Тук не става въпрос за това да изберем едното или другото, а напротив – най-добре е да ги комбинираме, да впрегнем всички позитивни емоции и да изградим не просто представа за бъдещо развитие, а възможности. Как, обаче, могат лидерите да дадат шанс на личностното развитие на своите служители?

Мета-план за личностно и професионално развитие

Плановете за личностно развитие, които за първи път разработваме за служителите в Метарийдинг са пострени върху съвкупност от теории и проучвания, събрани по най-оптимален начин и съобразени с целите на Метарийдинг.

Построихме въпросник, който максимално най-ефикасно може да извлече желаните цели, както и нужните за тяхното постигане условия и умения.

Всяка една от сферите е модифицирана, за да служи на целите на фирмата, а след провеждане на интервю – и на самите служители.

Престиж

Една от най-важните сфери на развитие е Престижът. Освен установената ѝ значимост в сферата на сугестопедията, престижът, макар и с друго наименование, присъства в научния свят. Там той е основана конструкция, която води след себе си нуждата от доказателство за достоверността на всяко твърдение. Тоест ако вие искате да продадете своя продукт, предватрително е нужно той да бъде подложен на „екперимент“ за неговата достоверност и ефикасност.

На кратко опитът, с който разполагате, би бил много по-полезен за вашето развитие, ако повече хора знаят за неговата достоверност. Поставянето на цели в тази сфера спомага за по-бързото развитие на фирмата, тъй като колко повече нейни представители са доказали своята компетентност, толкова повече причини се дават на другите да се доверяват на фирмата.

Печалба

Убеждението, че целта е професионалното развитие, а резултатът носи със себе си печалбата, не винаги е продуктивно. Винаги можем да си поставим цел отнсяща се до приходите, които искаме да получавме – от там следва да извършваме активности, които ще ни отведат до поставената цел.

Тази сфера, често е пренабрегвана, тъй като в корпоратриците е изградено мението, че печалбата се определя от трето лице и се променя в определени граници само след определени постижения. В случай, че позволите на вашите служители да си поставят цели и изградите надеждна бонусова система, тогава всички печелят!

Не забравайте, че печалбата може да се израз

ява и от гледна точка на придобит опит, знания и умения.

Хора

В обкръжението на всеки същестуват поне три групи от хора, които имат важно отношение към постигането на целите, които си поставяме. Тук се включват например семейството, приятелите и колегите и всяка една социална група изисква грижа.

Често в забързаното си ежедневие забравяме за нещата, които ни разтоварват, както и сякаш нямаме време за хората около нас. Именно за това тази област ни дава възможност да си поставим цели за поддържане на социалните отношения, както в работната среда, така и извън нея.

За Планетата

Последната сфера, в която е добре да си поставим цели
е с отношение към това какво оставяме след нас.
Промяната, която искаме да направим в света или нещо,
което искаме да оставим на децата си.

Целите, които си поставяме в тази сфера са много по-дългосрочни, но в ситуации, в които изгубим смисъла, тяхното наличие има силно значение за мотивацията.

Зоната на близкото развитие

При съставянето на планове за личностно и професионално развитие, една от основните психологически теории, върху която ги изграждаме се нарича „Зона на близкото развитие“.

Теорията е основата на социокултурната идея на Лев Виготски, който по време на своите проучвания е открил, че при поставяне на цели, които са малко извън самостоятелните способности на детето, но са напълно постижими с помощта на преподавател, то успява да се развива по-бързо и по-добре.

Следвайки същата хипотеза, при установяването на целите ние окуражаваме служителите да си поставят цели, които не просто искат да достигнат, но могат да го направят чрез развитие на определни допълнителни умения.

По този начин заедно с личностното развитие се постигат и поставените професионални цели. След провеждане на интервю можем да остановим няколко базисни умения, за чието придобиване можем да спомогнем, чрез организирането на обучения.

Силата на интервюто при полагането на цели

Понякога нещата, които искаме да постигнем изглеждат много по-недостижими и невъзможни в собствената ни глава. Ако обаче успеем да пресъздадем менталната картина в една физическа реалност, която да споделим с друга гледна точка, нещата драстично се променят.

По този начин ние се избавяме от бариерите, които сами си поставяме, и от несигурността и неспособността да ги постигнем. Задачата на интервюиращия в случая е не просто да извлече нужната информация, но и да спомогне за повишаването на увереността на служителя в това, което иска да постигне.

Наличието на втори човек при правенето на такъв тип план, спомага за задаването на въпроси, за които не сме се сещали и разкрива нови възможности. В най-добрият случай при новопостъпили служители и стажанти е оптимално интервюто да бъде проведено (или да присъства) техният ментор, който може да ги насочи в сферите на развитие и да улесни тяхното включване във фирмените дейности. 

Споделете с приятел

светът на суеверията 0

Светът на суеверията

Сигурно познавате суеверни хора. Или пък самите вие сте такива. Окичване с червени конци, хвърляне на сол през рамо, заобикаляне на стълби като опарени. Навсякъде

Прочети още »